Teenuste osutamise korraldus

Objekti juhtimisstruktuur ja järelvalve

  • lepinguga seotud küsimused lahendab kas müügijuht või piirkonnajuht
  • igapäevase töökorralduse eest vastutab objekti töödejuhataja
  • töödejuhataja toimetulekut jälgib ja vajadusel abistab samuti piirkonnajuht

Objekti töö käivitamine

1-2 nädalat enne teenuste käivitamist kohtuvad Tellija ja Tekom OÜ esindajad.

Sellel kohtumisel vaadatakse läbi teenused, vahendid, töö logistika, kellaajad, turvasüsteemid, võtmete ja kaartide kasutamiskord ning kontaktisikud. Jagatakse vastutused.

Igapäevane töö:

Vormiriietus

Tekom OÜ puhastusteenindajad kannavad musta ja oranži värvi tööriietust. Vormiriietuse juurde kuulub ka töötaja nimekaart, mis vajadusel varustatakse pildiga.

Töövahendid

Tekom OÜ kasutab oma töös ISO9000 ja ISO 14000 sertifitseeritud tootjatelt või edasimüüjatelt hangitud masinaid, töövahendeid, kemikaale ja hügieenitarvikuid

Objekti raamat

Tööde käivitamisega avatakse obekti raamat, milles sisaldub informatsioon puhastusteenindajale ja töödejuhatajale. Näiteks Kliendi ja Tekom OÜ esindajate kontaktandmed, teostatavad tööd, juhised puhastusteenindajale, kasutatav keemia ja sertifikaadid, masinate juhendid.

Objekti raamatu eesmärgiks on tagada võimalikult sujuv töökorraldus.

Puhastusplaan, eripuhastustööd

Iga puhastusteenindaja töötab temale koostatud tööjuhendi järgi. Toetuseks hoolduspuhastusele koostame ka eripuhastustööde plaani, millest kinnipidamise korral saab Töövõtja garanteerida ruumide tervikliku säilimise ja kasuliku eluea.

Motiveeritud töötajaskond

Meie hinnakujunduses on oluline rõhk töötajate töötasudel. Kõigil positsioonidel meie firmas on võimalik areneda.

Vastutus

Me suhtume tõsiselt  oma töötajate usaldusväärsuse tagamisse. Peame Teie ärisaladust ja muud informatsiooni sama konfidentsiaalseks kui endagi oma.

Järelvalve

Lisaks traditsioonilisele alluvussuhtele tegevjuht-töödejuhataja-puhastusteenindaja vahel teostame täiendavat sisekontrolli.

Eripuhastustööd

Eripuhastustööde osas toetab töödejuhatajat eritööde grupi juht. Ettevõtte kaasaegne tehniline varustus ja kogemused lubavad teostada kõiki eripuhastustöid kvaliteedinõuete kohaselt.

Eripuhastustöödeks on akende ja klaaspindade pesu, fassaadipesu, põrandate süvavpesu ja kaitseainetega katmine, vaipkatete ja pehme mööbli keemiline puhastus või pesu, tööd kõrgustes üle 2m ja raskesti ligipääsetavates kohtades jms.

Iga töö koostame Tellijaga eraldi.

Hügieenitarvikud

Vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele varustame Teid hügieenitarvete ehk ostutoodetega, näiteks vedel- ja tükiseep, tualett- ja kätekuivatuspaber, prügikorvide vahetussisud, õhuvärskendajad jm.

Teenindushind ei sisalda hügieenitarvete maksumust. Valikus on kõik Eestis saadaolevad kaubamärgid, peamiselt suurtarbijale mõeldud TORK ja KATRIN tooteid.

Küsi lisa